Bostäder

Bostäder av hög kvalitet till ett rimligt pris är en nyckelfaktor för att få människor att trivas i ett område. Vi fokuserar på att leverera högkvalitativa klimatsmarta hem för livets alla skeende. Vi bygger såväl hyresrätter som bostadsrätter.

HanssonGruppen Invest AB

c/o Holdingaktiebolaget Knut Hansson
Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg