Bostäder

Bostäder av hög kvalitet till ett rimligt pris är en nyckelfaktor för att få människor att trivas i ett område. Vi fokuserar på att leverera högkvalitativa klimatsmarta hem för livets alla skeende. Under 2018 har vi sett ett ökat intresse för enplanshus vilket vi omfamnat både i Ystad och Strängnäs.

Enplan

Ett växande intresse både från köpare och kommun då bostaden passar för unga barnfamiljer såsom den äldre generationen.

Tvåplan

En klassisk hustyp som ger stor disponibel yta för den stora familjen.

Klimatsmart

Vi producerar bostäder med höga krav på energieffektivitet. Vi jobbar med material som ger oss u-värden under 0,12. Vidare är laddstolpar och solenergi självklara val för oss när tillfälle ges.

HanssonGruppen Invest AB

c/o Holdingaktiebolaget Knut Hansson
Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg