Kommersiella lokaler

När en stad växer krävs det långsiktiga fastighetsägare för de kommersiella lokalerna med fokus på förädling. HanssonGruppen förvaltar och utvecklar för att möta lokala behov kring kontor, industri och rekreation.

Kontor

Centralt baserade kontorslokaler i tillväxtorter är en trygg affär där HanssonGruppen äger och förvaltar.

Industri

Industrilokaler växer fram i randen av tillväxtorter. HanssonGruppen äger, förvaltar och utvecklar.

Rekreation

När tillfälle ges utvecklar och anpassar HanssonGruppen industrilokaler för rekreation. Det växande intresset för Padel och hälsa har mynnat ut i nyutvecklade projekt.

HanssonGruppen Invest AB

c/o Holdingaktiebolaget Knut Hansson
Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg