Om oss

Byggmästaren Knut Hansson grundade Knut Hansson Byggnads AB. Från början bestod verksamheten mest av byggnation av tvåfamiljsvillor, då främst i östra Göteborg. Efter ett antal goda år med stabil tillväxt började bolaget att under åren 1962-1970 att bygga storhus i egen regi. Allt inom ramen av det så kallade miljonprogrammet. Den här byggnationen, samt inköp av två fastigheter under slutet av 70-talet, ledde till att bolaget 1985 hade 5 st hyresfastigheter med totalt 135 lägenheter.

 

1950

Byggmästare Knut Hansson startar företaget som växer inom miljonprogrammet. Från 0 till 135 lägenheter fram till 70-talet.

1999

Kraftig expansion inleds med många förvärv i centralt belägna områden i  Göteborg med syfte att nå skalfördelar.

2006

HSB förvärvar hela fastighetsportföljen. Nytt fastighetsbestånd köps in Borås. PU med kommuner inleds.

2010

Projektutveckling i egen regi expanderar med fokus  på medelstora tillväxtorter i södra Sverige.

2018

Expansion i region Mälardalen påbörjas med lokal organisation.

HanssonGruppen Invest AB

c/o Holdingaktiebolaget Knut Hansson
Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg