Om Erlahuset

Erlahuset är en kontorsfastighet innehållande mångsidig verksamhet. Den f.d. trikåfabriken som gick under namnet Erikson & Larson har under åren förvandlats till en mötesplats för boråsare. Större hyresgäster i Erlahuset är Borås Stad, Samhall och Nordic Wellness.

Lediga Lokaler

  • Kontorslokal om ca 124 kvm
  • Kontorslokal om ca 420 kvm

Kontakta Joel Sandwall för mer info
joel@hanssongruppen.se
033-12 02 10

Erlahusets historia

Erikson & Larson grundades 1892 av Otto Erikson och Pehr Larson. Verksamheten bestod till en början av ”grosshandel med manufaktur och bomullsvävnader, trikåvaror och färdigsydda kläder, jämte förläggarverksamhet”. Först år 1905 började man med fabriksmässig tillverkning av kostymer och överplagg i de idag ännu bevarade byggnaderna i kvarteret Valkyrian 3.

Firman ombildades till aktiebolag 1915. Verksamheten var under ett par år utspridd i ett antal lokaler i staden. Den samlades dock i en enda fabriksbyggnad när den första delen av den aktuella fastigheten uppfördes för företaget år 1917. Vid tiden runt 1945 hade företaget 517 anställda vid fabriken.

1946 uppfördes en stor tillbyggnad i anslutning till den äldre fabriken. Produktionen hade vid denna tid övergått till ren produktion av tyngre herrkonfektion som byxor kavajer och kostymer. Under 1970-talets textilkris skar företaget succesivt ned sin verksamhet.

Fabriksfastigheten försåldes till Borås kommun 1979 och en del av lokalytan övertogs av Industrigruppen Dal-Väst, numera Samhall. 1982 gick AB Erikson och Larson i konkurs.