Kålltorp 38:28

Göteborg Kålltorp 38:28 är belägen på Björcksgatan 54 i stadsdelen Kålltorp.

Fastigheten är bebyggd med landshövdingehus, innehållande 21 lägenheter om ca 900 kvm, vilket ursprungligen uppfördes 1930 och renoverades 1974 samt 2017/2018.

På fastigheten finns 17 parkeringsplatser.