Rabban 20

Rabban 20 är belägen ca 1 km från Simrishamns centrum och har en byggrätt för mellan 15 och 30 bostäder beroende på utformning.