Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter är ett växande affärsområde där vi arbetar för att möta behovet från en ökande befolkning. Vi bygger bland annat förskolor, skolor och LSS-boenden för såväl kommunala som privata aktörer.

HanssonGruppen Invest AB

c/o Holdingaktiebolaget Knut Hansson
Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg