Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter är ett växande affärsområde. Behovet av att möta behoven från en växande befolkning belastar en kommuns balansräkning. HanssonGruppen hjälper kommuner att säkerställa nödvändiga samhällsfastigheter genom att ett ta över det finansiell ansvaret för byggnation och förvaltning.

Skola

HanssonGruppen äger, bygger och förvaltar skolor och förskolor med kommunala och privata operatörer.

LSS

HanssonGruppen äger, bygger och förvaltar LSS-boenden med kommunala och privata operatörer.

Äldreboende

HanssonGruppen äger, bygger och förvaltar äldreboenden med kommunala och privata operatörer.

HanssonGruppen Invest AB

c/o Holdingaktiebolaget Knut Hansson
Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg