HanssonGruppen Invest AB är ett privatägt investmentbolag med säte i Göteborg. Bolaget är moderbolag i en koncern som främst arbetar med utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter och bostäder. Idag äger och utvecklar vi fastigheter i Västsverige och Skåne.

HanssonGruppen Invest AB

c/o Holdingaktiebolaget Knut Hansson
Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg