HanssonGruppen har erhållit tilldelning av mark i expansiva Nybrostrand i Ystad kommun. Fastigheten Sjöstjärnan 1 har en area om ca 4 700 kvm med möjlighet att uppföra bostäder.