HanssonGruppen säljer till Odd Molly International AB

HanssonGruppen har per den 20 oktober 2020 avtalat om att sälja fastigheterna Borås Vindrosen 4, Vindbryggan 6, Vindtunneln 3 samt Räveskalla 1:435 och 1:506 till Odd Molly International AB. Utöver detta säljer, det av HanssonGruppen och Fiskaregården Investment AB, delägda Vaggeryd Utveckling AB bolagets innehav i Vaggeryd till samma köpare.

I Vaggeryd skall parterna inom ramen för ett JV tillsammans utveckla logistikmarken som är belägen utmed E4:an. Total kommer man kunna uppföra 120 000 – 160 000 kvm ny logistik. Tillträde sker 15 december.