HanssonGruppen Invest AB har via dotterbolag förvärvat en bostadsfastighet med 21 lägenheter, belägen på Björcksgatan 54 i stadsdelen Kålltorp.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om ca 900 kvm fördelat på 21 lägenheter samt en råvind om ca 275 kvm på vilken skall byggas ytterligare 7 st lägenheter. Byggnaden är ursprungligen uppförd 1930 och större renoveringar har genomförts 1974 samt 2017/2018. Säljare är Stadsform Fastighetsutveckling AB. Parterna har överenskommit att ej kommunicera någon köpeskilling. Tillträde skedde 15 maj.