Förvaltning

När en stad växer krävs det långsiktiga fastighetsägare för de kommersiella lokalerna med fokus på förädling. HanssonGruppen förvaltar långsiktigt alla typer av fastigheter.

HanssonGruppen Invest AB

c/o Holdingaktiebolaget Knut Hansson
Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg