Under april månad har HanssonGruppen, med hjälp av HJ Inredningstjänst, startat arbetet med att uppföra 850 kvm utbyggnad av befintlig padelhall på fastigheten Vindrosen 4 på Viared i Borås. Utöver utbyggnaden som skall inrymma fler inomhusbanor för Padel Center Borås, kommer även två utomhusbanor att anläggas. Banorna beräknas vara klara under sommaren.