Ystad Buskamöllan 4

Buskamöllan 4, som ligger granne med Prästvillan och Ystad Lasarett, inrymmer byggrätter för bl.a. bostäder. Fastigheten avyttrades augusti 2022.