Ystad Lågtrycket 4

Ystad Lågtrycket 4 är belägen i Västra Sjöstaden strax väster om centrum. På fastigheten har HanssonGruppen uppfört 43 hyreslägenheter med hög standard. Marklägenheterna har egna trädgårdar och övriga lägenheter väl tilltagna balkonger. Samtliga lägenheter har parkering i nära anslutning till bostaden. Inflyttning skedde under 1:a kvartalet 2018. Uthyrningsbar area ca 3 100 kvm.