Borås Vindrosen 4

På Vindrosen 4, belägen på Viaredsvägen 22, byggdes hösten 2017 fyra padelbanor i ett tidigare höglager, för vår hyresgäst Padel Center. Banorna togs i bruk vid årsskiftet 2017/2018.

Våren 2019 påbörjades en utbyggnad om ca 850 kvm för att göra plats för ytterligare padelbanor och i samband med detta anlades även två utomhusbanor. De nya banorna blev klara i augusti 2019.